Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha - přítel

 

  • Velkou skupinou okřídlených slov či rčení jsou sentence, maximy, aforismy tj. výroky nebo myšlenky historických osobností, filozofů, literátů. politiků či vědců, stručně řečeno citáty. Zvláště krátké, lapidární výroky patří k nejvlastnější sféře okřídlených slov: -" veni, vidi, vici,"  " nihil novi sub sole," "  Hanibal ante portas. " Přiléhavost a stručnost vedla k takové popularitě a "zdomácnění" některých výroků, že byly později, když byl jejich původ pozapomenut, považovány za rčení lidová. Například v původním velmi adresném rozhořčení  " - ne supor supra crepidam" - ať švec nemluví o tom, co sahá výše než střevíc - poznáváme naše " ševče drž se kopyta ".

 

        Nejznámější citáty: Jan Amos Komenský 

      

" Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu,

hříchy našimi na hlavy naše uvedeného,

vláda věcí k tobě se zase navrátí,  Ó LIDE ČESKÝ  !"  

  

 

" Veřejné záležitosti patří do veřejnosti.

Co se všech týká stejnou měrou,

měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět ."  

               

 

" Mály se člověk stát člověkem, musí se vzdělat ."   

                     

 

" Knihy jako nejvěrnější přátelé rády s námi upřímně,

jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, utěšují

a jako přítomné nám předvádějí

 i věci našemu zraku velmi vzdálené.

 Ó podivuhodná je moc, vznešenost

a přímo jakási božskost knih !

Kdyby nebylo knih, byli bychom všichni úplně nevzdělaní,

protože bychom neznali minulost,

neměli bychom vědomosti o věcech božských ani lidských.

A kdybychom nějaké vědomosti měli, byly by to báje

proměněné tisíc - krát v něco jiného

těkavou nestálostí ústního podání. 

Jaký božský dar věnovaný lidské mysli jsou tedy knihy."  

      

 

" Dobré knihy, jsou-li vskutku dobré a moudře napsány,

jsou brusem ducha, pilníkem moudrosti,

mastí pro oči, nálevkou moudrosti,

zrcadlem cizích myšlenek a činů,

našich vlastních pak vodítky ."   

 

 

" Kdyby knih nebylo, hrubí bychom byli a neučeni ."  

                           

 

" Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost.

Ten kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem ." 

 

 

" S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu.

Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole ." 

 

 

" Kdykoli se přimísí nějaké nařizování,

naše mysl hned cítí odpor a odvrací se ."  

 

 

" Teorie zůstává pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu ."