Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kodex knihovny

 

 • Kodex knihovny

 • Knihovny jsou veřejné, demokratické instituce, které shromažďují, uschovávají a poskytují informace všem členům společnosti. Zajišťováním a zpřístupňováním  dokumentů a informací ve prospěch vzdělávání, výzkumu a kulturní úrovně obyvatel  podporují ekonomický a sociální rozvoj společnosti,jsou službou pro místní komunity  i důležitým kulturním a vzdělávacím centrem města, obce či regionu, kde působí. Pomáhají rozvíjet a obohacovat život jedince i celé společnosti.  

 

 • Kodex knihovníka            

 • Vždy mají základní právo jedince na informaci. Poskytuje neomezený rovný a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům, které jsou obsaženy ve fondech knihoven .Činí tak bez ohledu na politická, ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s vyjímkami uvedenými v zákoných předpisech. Nenese však odpovědnost za  následky užití informací získaných z dokumentů nebo v knihovně.  
 • Usiluje o všestranou dostupnost informací uložených v dokumentech bez ohledu na místo jejich uložení. 
 • Poskytuje své služby uživatelům bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status. 
 • Respektuje práva autorů a nakládá s jejich intelektuálním vlastnictvím v souladu se zákonnými předpisy. 
 • Respektuje práva uživatelů na soukromí a anonymitu, vztahy s ním, zakládá na espektu k jejich osobnostem a informačním potřebám. Chrání jejich osobní údaje a uživatelské aktivity. 
 • Svým profesionálním jednáním a loajálním chováním přispívá k dobré pověsti knihovny na veřejnosti. Formuje pozitivní obraz knihovny i profese ve společnosti. 
 • Je si vědom své příslušnosti k profesnímu celku, respektuje kolegy z různých  typů knihoven, udržuje s nimi úzké kontakty a spolupracuje s kolegy, kteří patří do šírší sítě paměťových institucí. 
 • Sleduje aktuální problematiku své profese a usiluje o celoživotním vzděláváním a profesní zdokonalování. 
 • Slovy a činy podporuje kolegy a kolegyně, kteří se ocitli v nesnázích proto, že respektovali zásady tohoto etického kodexu.