Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč číst dětem

 • www.celeceskoctedetem.cz 
 • ČTEME DĚTEM KAŽDÝ DEN
 •           Žijeme v době  s vysokým  tempem a zahlceni každodenními starostmi často nenacházíme čas zastavit se a  setkávat se svými dětmi. Nebo si  ho najít neumíme. Uchylujeme se k jejich odkládání k televizorům, počítačům a až příliš využíváme k jejich výchově pomoci všemožné techniky. Namísto čtení pohádky před spaním pouštíme video, vánoční koledy nezpíváme, ale posloucháme z CD, zahrát si s dětmi nějakou hru či zatancovat. To raději pouštíme počítačové hry.
 •           Pro malé dítě i pro dospělého člověka je setkávání se s druhými lidmi nepostradatelnou nutností pro rozvoj vlastního já. Dítě však více než dospělý potřebuje setkávání s reálným světem, potřebuje smyslovou zkušenost naplněnou osobním prožitkem. Bez ní je v roli pouhého pozorovatele a nesměřuje k roli účastníka.
 •           Prostřednictvím techniky vnímání a seznamování se světem probíhá pouze zrakem a sluchem. Ale již uznávaný Jan Amos Komenský říkal známé moudro o tom, že nic není v našem rozumu, co neprošlo všemi smysly. Této myšlence je velmi blízké tzv. prožitkové učení, jehož základem je aktivita a pohyb nejen těla, ale i nitra. Tato forma učení může zahrnovat nejrůznější témata ze života.

 

TOLIK KHIH JAKO KNIHOVNA

 DOMA MÍT PROSTĚ NEMŮŽETE .

 

 • V roce 2006 založila Eva Katrušáková neziskovou organizaci, která rozeběhla kampaň
 • Celé Česko čte dětem. Její pomocí se snaží přimět ke čtení nejen děti, ale hlavně rodiče. Důležitou roli sehrávají také učitelé. Místo toho, aby děti do čtení nutili, měli by vzít ve třídě knížku a začít číst. Tak žáky nabudí. 

 

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM,

VŠICHNI CHCEME,

ABY Z NAŠICH DĚTÍ VYROSTLI  MOUDŘÍ,

DOBŘÍ A ŠŤASTNÍ LIDÉ. JAK TOHO DOSÁHNOUT.

ČTEME DĚTEM 

 

 

 • PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM : 
 • Vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. 
 • Podílí se na emočním rozvoji dítěte. 
 • Učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově. 
 • Rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení. 
 • Je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.       
 • Rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení.
 • Formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život.

 

 • Dny a noci s knihou
 • Podpora čtenářské gramotnosti u dětí má v současnosti různou formu.
 • Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka  vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) ve spolupráci s partnery. Odměnou za nejméně jednu návštěvu knihovny a za úspěšné absolvování dalších akcí vedoucích k rozvoji zájmu o četbu, je kniha napsaná a ilustrovaná výhradně pro účastníky projektu.
 • Noc s Andersenem se koná již od roku 2000, a to na oslavu Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře. Cílem akce je ukázat dětem, že četba je veliké dobrodružství. Během pohádkové noci je čeká čtení pohádek, soutěže, hry a překvapení. Akce vznikla v Knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Každoročně se jí účastní na tisíce dětí v knihovnách a školách nejen v ČR. 
 • Den pro dětskou knihu je projekt, který vznikl v Městské knihovně Děčín. Je určen k propagaci dětských knih, čtení  a čtenářství, ale také knihoven jako kulturních, informačních a vzdělávacích institucí. Jako předvánoční akce bývá pořádán vždy poslední neděli před adventem a plní funkci otevřeného dne knihoven pro děti i jejich rodiče. V tento den knihovny pořádají různé výstavy, soutěže či vyhlašování literárních cen, a to ve snaze zprostředkovat lepší orientaci v dětské literatuře. 

 

 

 • SLOVO AUTORA
 • Lyman Frank BAUM
 • Po celá staletí jsou legendy, mýty a pohádky spjaty s dětstvím, protože každé zdravé dítko má přirozeně v oblibě příběhy fantastické, zázračné a zjevně neskutečné. Létající víly pohádkářů Grimma  a Andersena přinesly dětem víc štěstí než ostatní lidské výtvory.
 • Avšak starobylá pohádka, jež posloužila generacím mládeže, je dnes možná už považována za " historii", přišel totiž čas nových " divotvorných příběhů" bez stereotypních představitelů nadpřirozena, jako jsou trpaslici a víly, z nichž jsou vyloučeny hrůzostrašné a krvavé příhody, které si autoři vymýšleli jako prostředek k navození strachu, aby mohli dát morální poučení. Dnes však poučení patří k moderní výchově, a proto současné dítko hledá v zázračných povídkách pouze zábavu a s radostí se obejde beze všech nepříjemných událostí.
 • S touto myšlenkou a jen pro potěšení dnešních dětí byl psán příběh
 • " ČARODĚJE ZE ZEMĚ OZ ". Pokouší se být moderní pohádkou, v níž jsou zachovány zázraky a radost a vynechány bolesti a noční můry. 

 

 • ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ  patří ke klenotům klasické dětské literatury a jeho autor Lyman Frank Baum se důstojně řadí k takovým skvělým vypravěčům, jakými byli H.CH.Andrsen či bratří Grimmové. Dorotka z Kansasu Velikého Oze - vládce Smaragdového města, dobrou čarodějku Glindu a Dorotčiny neobyčejné kamarády Hastroše, Plecháče a Zbabělého lva obdivuje už několik generací amerických, ale i západoevropských, japonských a také ruských čtenářů. Příhody těchto hrdinů se staly předlohou pro celou řadu muzikálů včetně moderního " černého " s Michaelem Jacksonem a Dianou Rossovou, dočkaly se několika filmových přepisů a ocitly se v kreslených televizních seriálech. 

 

 

 • ČEŠI, NÁROD ČTENÁŘŮ. 
 • V českých a moravských městech funguje 5401 veřejných knihoven. Využívá je zhruba třetina Čechů, kteří si za jeden rok půjčí téměř 70 miliónů knih. Knihovny ročně evidují přes 50 miliónů návštěv a knihy nejsou to jediné, za čím tam lidé chodí.
 • Počet knihoven se ale rok od roku snižuje. Oproti roku 1993 jich je dnes skoro o tisíc méně.
 • Do knihoven chodí nejvíc lidí samozřejmě pro knížky, zejména pro ty nové.
 • Peníze jsou potřeba hlavně na nákup nových přírůstků. Použité knihy odrazují zejména nejmladší čtenáře, někteří se potrhaných, ošoupaných nebo počmáraných tiskovin dokonce štítí. Prostor chybí k posezení a k pobavení čtenářů. Odborníci doporučují, že by knihovna měla mít 60 metrů čtverečních na tisíc obyvatel, a to splňuje jen málokterá.
 • Máme nejhustší síť v Evropě, na deset tisíc obyvatel připadá asi 5,3 zařízení, zatímco evropský průměr je 1,3.
 • Většina knihoven má vlastní systém, nabízí využitím počítačů i připojení k internetu.
 • Loni do nich chodilo 32 % Čechů, před sedmi léty to bylo 40 %. O něco lépe jsou na tom dětští čtenáři, do městských knihoven jich pravidelněji dochází 36 %. Podle knihovníků by knihovna měla pro děti být ideálním místem, kde trávit volný čas, aniž by se o ně rodiče měli bát. Navíc je klidné prostředí knihovny může dovést ke knihám, které je budou zajímat. Děti které čtou mají větší slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, lépe zvládají i matematiku. Počtem přečtených knih významně souvisí s tím, zda jsou žáci úspěšní v komunikaci, při řešení problémů nebo dokážou například dobře vycházet s lidmi ve svém okolí. 
 • Dívky mají raději knihy o přírodě a zvířetech, příběhy o dětech, pohádky a dobrodružné knihy.
 • Chlapci dávají přednost dobrodružným knihám, komiksům, knihám o přírodě a zvířatech, encyklopediím a naučné  literatuře.       

 

 

 • Podle údajů Akademie věd se počet registrovaných čtenářů v knihovnách po celé republice stabilně drží kolem 1,4 milionu.   
 • Podle průzkumu Národní knihovny ČR pouze 16 % dospělých potvrdilo, že za rok nepřečetli ani jednu knihu. Když se obdobné zkoumání vedlo před 12 lety po Evropské unii, nikdo tak slušného výsledku nedosáhl. Nejblíž by Česku byli Švédové s 19 %, nejhůř se umístili Belgičané s 58 % a Portugalci s 67 %.  
 • Elektronické čtečky - zatím se po nich v českých knihovnách nikdo moc nepoptává, jejich zavedení do běžné praxe v bibliotékách brzdí autorský zákon. Jistě se ale blíží doba, kdy budou ke ctihodným knihovnickým zdem patřit stejně jako mnohostránkové bichle.

 

 • JAK MOC ČTEME ?
 • 79% obyvatel starších 15 let za rok přečte alespoň 1 knihu.
 • 17,3 knihy průměrně přečteme za rok, 22 knih ročně přečtou lidé nad 65 let.
 • 246 knih je průměrně v domácích knihovnách.
 • 38 minut denně věnuje čtení knih, 28 minut věnujeme čtení novin a časopisů.

 

 • 21,2 %  lidí vůbec nečte
 • 32,4 %  lidí čte sporadicky
 • 17 %     lidí čte pravidelně
 • 29,4 %  lidí čte často

 

 • CITÁT :  
 • "JEDINOU OPRAVDOVOU HODNOTOU JE PRO ČLOVĚKA VĚDĚNÍ. O JEDINÉ ZLO JE NEVĚDOMOST."  
 • Sokrates