Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rčení-sentence-výroky

 • RČENÍ, SENTENCE A VÝROKY ............jsou zobecněním lidské zkušenosti a lidové moudrosti. Proto mají trvalou platnost a zůstávají aktuální i v dnešní době, kdy se orientujeme více na získání znalostí technického rázu. A tak, ač je současný čtenář v určitém směru vzdělanější a jeho zájmy jsou širší než znalosti a zájmy předchozích generací, zbývá mu méně času na osvojení si toho, co patřilo k tzv. klasickému vzdělání. Přesto se s latinskými rčeními, sentencemi a výroky nebo myšlenkami historických osobností, filozofů, literátů, politiků či vědců stále setkáváme. Zvláště krátké, lapidární výroky patří k nejslavnější sféře okřídlených slov :

 

 • OMNE PRINCIPIUM GRAVE:
 • KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ  
 • VENI, VIDI,VICI:
 • PŘIŠEL JSEM, VIDĚL JSEM, ZVÍTĚZIL JSEM  
 • NIHIL NOVI SUB SOLE:
 • NIC NOVÉHO POD SLUNCEM  
 • VERBIS OPERA CONCORDARE DEBENT:
 • ČINY MAJÍ BÝT V SOULADU SE SLOVY  
 • VERBATIM ET LITTERATIM:
 • DOSLOVA A DO PÍSMENE  
 • VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT:
 • SLOVA ULETÍ, NAPSANÁ TRVÁ  
 • VERITAS VINCIT:
 • PRAVDA VÍTĚZÍ

 

 • Život v moderní společnosti vyžaduje od většiny z nás jiné znalosti. Musíme užívat složité stroje a přístroje, pochopit informace politického a ekonomického charakteru, celý život se vzdělávat v řadě nových oborů a specializací. A tak, ač je současný čtenář v určitém směru vzdělanější a má i širší zájmy než generace předcházející, typ vzdělání se oproti minulosti zřetelně liší. Nezbývá čas na získání znalostí, které dříve patřily k tzv. klasickému vzdělání, a počet lidí, kteří rozumějí latinsky psaným památkám, stále klesá, takže překlad latinských textů se stává záležitostí odborníků. Latinská rčení a sentece, které starší i současní básníci, spisovatelé i publicisté s oblibou citují, bývají pro čtenáře neřešitelným rébusem. Oblasti, ve kterých se s latinou běžně, i když v poněkud pozměněné podobě, setkáváme, jsou v podstatě jen dvě : vědecká a odborná terminologie a mezinárodně užívaná slova. 

 

 • RČENÍ JE ÚTVAR LIDOVÉ SLOVESNOSTI,
 • JE TO KRÁTKÁ PRŮPOVÍDKA,
 • VYJADŘUJÍCÍ URČITOU ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST. 

 

   RČENÍ POUŽÍVANÁ V ČEŠTINĚ:

 • Ani za nehet
 • Až kohout vejce snese
 • Až naprší a uschne
 • Až se zima zeptá

 

 • Baby se schází, drby rozchází
 • Berančí tvář a vlčí srdce
 • Bez peněz do hospody nelez
 • Bez peněz ve světě darmo se člověk plete.
 • Bez práce nejsou koláče
 • Bílá vrána
 • Blesky bijí do výšek ( Hrom bije do špiček )
 • Bližší  košile než kabát
 • Bohatý se diví, čím se chudý živý
 • Bouře ve sklenici vody
 • Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
 • Brada nerobí mudrca
 • Brucho nemá ucho
 • Buď všechno nebo nic
 • Bůch uchovej
 • Býk se chytá za rohy, člověk za slovo
 • Býk se chytá za rohy, člověka za jazyk
 • Být jako nespřežní koně
 • Být jednou nohou v hrobě
 • Být v koncích

 

 • Co bylo, bylo
 • Co tam, to tam
 • Co jednomu prospívá, druhému škodí
 • Co je kvapné, málo platné
 • (Práce kvapná, málo platná)
 • Co je psáno, to je dáno
 • Co je šeptem, to je čertem
 • Co jsi z úst vypustil, ani párem koní
 • ( volů) nedostaneš zpět
 • Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek
 • Co neznáš, nesuď
 • Co neví, nepoví
 • Co neznáme, o to nedbáme
 • Co oko nevidí, to srdce neželí
 • Co rozum nedává, čas přináší
 • Co řekneš, až se zima zeptá.....
 • Co sám nechceš, nečiň jinému
 • Co se stalo, nemůže se odestát
 • Co se v mládí naučíš, v stáří jako bys našel
 • Co se zvykne, neodvykne
 • Co sis nadrobil, to si sněz
 • Co tam, to tam, o to hlavy nelam
 • Co bylo, bylo
 • Cudzie hriechy na nose a svoje za chrbtom
 • Cvik je nejlepší učitel

 

 • Čas je nejlepší lékař
 • Čas všechno zhojí
 • Černá kočka přes cestu
 • Černá v bílé obracet
 • Čím jsou vody kalnější, tím jsou lovy valnější
 • Čí moc, toho práva (Kdož má moc, toho práva)
 • Čím srdce jest nadchnuté, tím úcta jsou naplněná
 • Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí
 • Čistému vše čisté
 • Člověka za jazyk, vola za rohy lapají
 • Člověk do každého počasí
 • Člověk míní, pánbůch mění

 

 • Danajský dar
 • Darovanému koni na zuby nekoukej
 • Dělat z komára velblouda
 • Dítě Štěstěny
 • Div čelem nebe neprovrtá
 • Dlouhé vlasy, krátký rozum
 • Dnes mně, zítra tobě
 • Dobrá rada nad zlato
 • Dobrému škodí, špatnému kdo honí
 • Dobré svědomí je lepší než tisíc světků
 • Dobré účty dělají  dobré přátelé
 • Dočkej času jako husa klasu
 • Dokud co v hrnci, přátelé u stolu
 • Doma není nikdo prorokem
 • Do pekla zevšad cesta rovná
 • Dostat se z deště pod okap
 • Do třetice všeho dobrého
 • Držet jazyk za zuby
 • Držet jazyk na uzdě
 • Důvěra za důvěru
 • Dva jednoho pán a tři celé vojsko
 • Dvakrát dává, kdo rychle dává
 • Dvakrát měř, jednou řež
 • Dvěma pánům nelze sloužit  

 

 • Hádat se o kozí chlup
 • Hádat se o oslí stín
 • Házet hrách na stěnu
 • Házet perly sviním
 • Hlad je nejlepší kuchař
 • Hlad je špatný rádce
 • Hladové břicho neslyší
 • Hledí jako bože můj a myslí si na mú duši
 • Hluchému kázat, zpívat
 • Hněv  bez vlády málo vadí
 • Hodit flintu do žita
 • Holé právo, holé bezpráví
 • Holobrat učí bradáče
 • Honba za penězi nikdy nezná mezí
 • Horší  jazyk  falešníka nežli kopí protivníka
 • Host a ryba třetí den smrdí
 • Hrobníkův zákazník
 • Hrom bije do špiček
 • Hřát si hada na srdci

 

 • Chceš-li tancovati, nejez
 • Chceš-li ztratiti přítele, půjč mu peníze
 • Chlubit se cizím peřím
 • Chudoba bezpečná, a proto veselá
 • Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno
 • Chudý  nemoci hledá a k bohatému se samy hrnou
 • Chybami se člověk učí
 • Chybovati je lidské
 • Chytat vítr v poli
 • Chytni příležitost za pačesy
 • Chytrému napověz, hloupého trkni
 • Chytrému napověz, moudrému napověz
 • Chytrý je bit, najde-li se chytřejší

 

 • I liška svůj ocas chválí

 

 • Jablko nepadá daleko od stromu
 • Jak jsem koupil, tak prodávám
 • Jak mě pozdravíš, tak poděkuji
 • Jako růže mezi trním
 • Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá
 • Jak si kdo ustele, tak si  lehne
 • Jak ty mně, tak já tobě
 • Jaký hospodář, taková čeládka
 • Jaký jazýček, takový salát
 • Jaký otec, takový syn
 • Jaký pán, takový krám
 • Jak zaseješ, tak sklidíš
 • Jak žil, tak umřel
 • Jasná myšlenka, jasná řeč
 • Jeden čehý, druhý hot
 • Jedna prašivá ovce zkazí celé stádo
 • Jedna vlaštovka jaro nedělá
 • Jednou mně, podruhé tobě
 • Je po všem
 • Ještě není všemu konec
 • Je to za jedny peníze
 • Jezdit na apoštolském koni
 • Jiné je pěkně mluvit, jiné pěkně činit
 • Jiný kraj, jiný mrav
 • Jít na kořen věci 

 

 • Kámen úrazu
 • Kam vítr, tam plášť
 • Kapka štěstí nad bečku moudrosti
 • Každý je strůjcem svého osudu
 • Každý kohout pánem na svém dvoře
 • Každý kohout pánem na svém smetišti
 • Každý svého štěstí strůjcem
 • Každý ví, kde ho bota tlačí
 • Každý začátek je těžký
 • Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klebety
 • Kde milost, tam žalost
 • Kde nemůže kůže lvová projíti,
 • stačí kůži liščí přičiniti
 • Kde není žalobce, není soudce
 • Kde nic není, ani čert nebere
 • Kde nic není, ani smrt nebere
 • Kde teplá kuchyně, jsou i přátelé
 • Kde vlčura nestačí, podšij liškou
 • Kdo čím zachází, tím také schází
 • Kdo dřív přijde, ten dřív mele
 • Kdo hodně mluví, mnoho nalže
 • Kdo chce jádro jísti, musí ořech rozloupiti
 • Kdo chce psa bít, snadno si hůl najde
 • Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti
 • Kdo chce užívat sladkého,
 • musí prve okusiti kyselého
 • Kdo chce v domu škody zbýti,
 • nedej jiskře uhlem býti
 • Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl
 • Kdo jednou zlý, vždycky zlý 
 • Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
 • Kdo jsi v štěstí, pomni na neštěstí
 • Kdo lže, ten krade
 • Kdo má dost, chce ještě víc
 • Kdo maže, ten jede
 • Kdo mlčí, svědčí, souhlasí
 • Kdo mnoho mluví, lže aneb se chlubí
 • Kdo na dvě věci sáhne, často jedné nedosáhne
 • Kdo na zemi sedí, pádu se nebojí
 • Kdo nepracuje, ať nejí
 • Kdo nevsadí, nevyhraje
 • Kdo nic nemá, o nic nepřijde
 • Kdo rychle dává, dvakrát dává
 • Kdo se bojí, nesmí do lesa
 • Kdo se blátem obírá, zamaže se
 • Kdo smí hřešit, hřeší méně
 • Kdo snům věří, stín lapá
 • Kdo šetří, má za tři
 • Kdo uteče vyhraje
 • Kdo výš vyleze, ten níže dolů spadne
 • Když blázna uperou, teprv sobě usrozumí
 • Když dědic pláče, v srdci se směje
 • Když dva dělají totéž, není to totéž
 • Když kocour není doma, myši mají hody
 • Když mi bůch dobrořečí,
 • nedbám na zlořečení lidská
 • Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají
 • Když se dva hádají, třetí se raduje
 • Když se kácí les, létají třísky
 • Když se páni svadí, sedláci nastavte vlasů
 • Když si jde hlava lehnout, leží celé tělo 
 • Koho chleba jíš, toho píseň zpívej
 • Koho mají oběsit, ten se neutopí
 • Kolik lidí, tolik rozumů
 • Kolik hlav, tolik rozumů
 • Komu dal bůh úřad, tomu dal i rozum
 • Komu není rady, tomu není pomoci
 • Komu není shůry dáno, v apatice nekoupí
 • Konec dobrý, všechno dobré
 • Konec korunuje dílo
 • Kostky jsou vrženy
 • Košem ( na řešetě ) měřit vodu
 • Košile bližší než kabát
 • Koupil bych tě, kdybych neznal,
 • znaje darmo bych tě neznal
 • Kozel zahradníkem
 • Kdo chce jiné trestati, musí sám se prvé varovati
 • Kdo nerad robí, ten má vždy hody
 • Ktož má koláče, ten družbu nalezne
 • Ktož má moc, ten i právo
 • Kuj železo, dokud je žhavé
 • Kutna mnicha nedělá

 

 • Labutí píseň
 • Láska hory přenáší
 • Láska nehněvaná není milovaná
 • Lásku a kašel neutajíš
 • Lehce nabyl, lehce pozbyl
 • Leká se vlastního stínu
 • Lépe pozdě než nikdy
 • Lepší dobrý příklad nežli Písma ( bible ) výklad
 • Lepší moci hrst nežli pytel práva
 • Lepší vrabec ( holub ) v hrsti nežli holub na střeše
 • Ležet mezi kladivem a kovadlinou
 • Lež plodí lež
 • Lhář má s pamětí lháti
 • Lít vodu do Dunaje
 • Liška srst změní, ale vášní nezmění
 • Lví podíl

 

 • Malý dům, velký klid 
 • Máme vyhráno
 • Máš-li přítele věrného,
 • važ ho sobě více než zlata ryzího
 • Máš mne, nedbáš mne, ztratíš mne, poznáš mne
 • Med na jazyku, jed v srdci
 • Mezi dvěma ohni, mlýnskými kameny
 • Mezi slepými jednooký králem
 • Milují se jako vlk s beranem
 • Mít hroší kůži
 • Mít trn v patě
 • Mít více štěstí než rozumu
 • Mít železné srdce
 • Mladí ležáci, staří žebráci
 • Mlátit prázdnou slámu
 • Mluvit do větru
 • Mluvit o provaze v domě oběšence
 • Mluvit stříbro, mlčet zlato
 • Mnoho povyku pro nic
 • Mnoho povyku pro nic
 • Mnoho psů zajícova smrt
 • Mnoho řečí a málo práce
 • Mnoho té země, z níž hrncové býti mohou,
 • ale málo té, z niž zlato berou
 • Moudrému napověz, hloupému dolož
 • Moudrý člověk má srdce v hrudi, hloupí na jazyku
 • Mrcha mrše nesmrdí
 • Můj dům, můj hrad
 • Musil by veliký hlad býti, aby pes psa jedl
 • Musíme tam všichni
 • Mýliti se je lidské
 • My o vlku, vlk za humny 
 • My o vlku , vlk za dveřmi
 • Myslím, tedy jsem
 • Myš je malé zvíře, nevěří jedné díře

 

 • Naděl pánbůh
 • Nadouvá se jako žába
 • Nahému ani sto zbrojníků nemůže obrati
 • Na hrubý pytel hrubá záplata
 • Na chudého všude teče
 • Na myšlení právo nejde
 • Naoko
 • Na řemenu se učí pes kůži hrýzti
 • Na řešetě měřit vodu
 • Na svatýho Dyndy
 • Narostl mu hřebínek
 • Navrh huj, uvnitř fuj
 • Nedbám na měsíc, když mi slunce svítí
 • Nedej pánbůh
 • Nehas, co tě nepálí
 • Nechval dne před večerem
 • Nejspíše vopilej pravdu poví
 • Nejvyšší stromové největší nepokoj mají od větrů
 • Nenajdeš-li u Vejskala, u Stejskala jistě
 • Není dobra bez nějakého zla
 • Není kouře bez ohně
 • Není na světě člověka, aby se zalíbbi lidem všem
 • Není růže bez trní
 • Není všechno zlato, co se třpytí
 • Nepřilžeš-li, neprodáš  
 • Nerovná spřež nerada spolu dobře táhne
 • Nerozkazuj, ještě si neholíš bradu
 • Neříkej hop, dokud nepřeskočíš
 • Nesetkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi
 • Nesnesou se dva kohouti na jednom smetišti
 • Neštěstí nechodí po horách, ale polidech
 • Neštěstí nechodí samo
 • Neumí do pěti počítat
 • Nevěř tomu, s kým jsi  prve bečku soli nevylízal
 • Neví, kam koz hnáti
 • Ne z každého dřeva svatý Václav
 • Nic netrvá věčně
 • Nikomu není tak špatná hodina,
 • aby někomu nešťastná nebyla
 • Nosí hlavu vysoko
 • Nosit dříví  do lesa
 • Nouze naučila Dalibora housti
 • Nové koště dobře mete

 

 • Od hlavy k patě
 • Od staršího vola se mladší učí orat
 • Odkud vítr vane
 • Odvážnému štěstí přeje
 • Od vlčího moru
 • Oheň zlato, nouze přítele zkouší
 • Ohněm a mečem
 • Ohýbej stromek, dokud je mladý
 • Omrtvých jen dobře
 • Opakování matka moudrosti
 • Opatrnosti nikdy nezbývá
 • Oplácet stejné stejným
 • Orel nebo panna
 • Orel neloví mouchy
 • Osel oslu nejpěknější
 • Osla k houslím posaditi. Osla poznáš podle uší
 • Oslové ve spolek se drbí
 • Osud si cestu najde
 • O tom si cvrlikají vrabci na střeše

 

 • Padla kosa na kámen
 • Panská láska po zajících skáče
 • Papír snese všechno
 • Papír se červená
 • Pečený holub v ústa neletí
 • Pěkná slupka skrývá shnilé jádro
 • Peníze jsou pány světa
 • Pes,který štěká, nekouše
 • Píchat do vosího hnízda
 • Písek v snopky vázat
 • Plný břich, rozum tich
 • Po bitvě každý generálem
 • Po bouři bývá jasno
 • Pocty mění mravy
 • Počátek přátelství je sladké slovo
 • Pod drsnou slupkou dobré jádro
 • Podle sebe soudím tebe
 • Podle zpěvu poznáš ptáka
 • Ptáka poznáš podle zpěvu
 • Po dobrém nebo po zlém
 • Pod sladkým medem tráví lidé jedem
 • Pomyje, dokavadž jimi nehne, nesmrdí
 • Po práci odpočinek blaží
 • Pospíchej pomalu
 • Potmě každá kočka černá
 • Pozdě bychy honit
 • Pozdní hosti jedí kosti
 • Pozor zlý pes
 • Práce kvapná,málo platná
 • Prázdný sud nejvíce duní
 • Pro dobrotu na žebrotu
 • Pro krásné oči
 • Pro oči nevidět
 • Pro pravdu se lidé zlobí
 • Proti gustu žádný dišputát
 • Proti proudu plovati těžko
 • Přání otcem myšlenky
 • Přijít s křížkem po funuse
 • Příklady táhnou
 • Při kulhavém kulhati se naučil
 • Přilévat teplé k horkému
 • Přilévat oleje do ohně
 • Přilévat  kyselého k octu
 • Příležitost dělá zloděje
 • Přiložit polínko k ohni
 • Přistřihnout křídla
 • Ptáka poznáš po peří
 • Pýcha předchází pád

 

 • Ráda kočka ryby jí, než do vody se jí nechce
 • Ráno je moudřejší večera
 • Risk je zisk
 • Rozděl a panuj
 • Rozumí tomu jako osel harfě
 • Ruka ruku myje
 • Ryba a host třetí den smrdí
 • Ryby na lep chytat a ptáky na udici
 • Rychle nabyl, rychle pozbyl

 

 • S čím kdo zachází, tím také schází
 • Sedět na dvou židlích
 • Sejde z očí, sejde z mysli
 • Se slzami na krajíčku k nejbližšímu kostelíčku
 • S hluchým se smlouvat
 • S chudým všude zle se oře
 • S chutí do toho, půl je hotovo
 • S jídlem roste chuť
 • Skutky svědčí o lidech
 • Slibovat hory doly
 • Slyby - chyby
 • Slyší trávu růst
 • Smál se až se za břicho popadal
 • Smát se do hrsti
 • Smrt si nevybírá
 • Smutno je člověku samotnému
 • S nebe spadlý
 • Snědl vtipnou kaši
 • Sobě ježek kadeřav
 • Sousedova kráva lepší mléko dává
 • Spálený se bojí ohně
 • Spěchej pomalu
 • Spojit příjemné s užitečným
 • Stará láska nerezaví
 • Staré zlaté časy
 • Starou lišku těžko chytit
 • Starý hřiech činí novú hanbu
 • Starý přítel a staré víno řídko chybuje
 • Strach má velké oči
 • Strom neklesá na první úder
 • Střež se němého psa a tiché vody
 • Střídmost v jídle,
 • střídmost v pití prodlužuje živobytí
 • Sůl nad zlato
 • Světská sláva  polní tráva
 • Svině když kaliště mají, na čistou vodu nedbají
 • Svině zůstane sviní, by na sobě zlaté sedlo měla
 • Svůj k svému
 • Sytý hladovému nevěří

 

 • Šaty dělají člověka
 • Ševče, drž se svého kopyta
 • Špatná slepice, která zanáší
 • Špatné styky kazí dobré mravy
 • Špatný strom špatné ovoce plodí
 • Šťastný, kdo cizí příhodou
 • vystříhá se před vlastní školou
 • Štěstí chodí pošpičkách
 • Štěstí má mnoho přátel

 

 • Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
 • až se ucho utrhne
 • Teprve závory dělá, když mu koně vyvedli
 • Tichá voda břehy mele
 • Tichá voda hlubší bývá
 • Tít do živého
 • Točit se jako korouhvička po větru
 • Trefil svůj na svého
 • Trpělivost růže přináší
 • Třeba by mu apatéky
 • Tvrd kozel dojíti
 • Tvdší než ocel

 

 • Udělat kozla zahradníkem
 • Uhodit hřebík na hlavičku
 • Upsat čertu duši
 • Utopit starosti ve víně

 

 • Veliký pták velikého hnízda potřebuje
 • Velké peníze velké starosti
 • Ve strništi ryby lovit
 • Vezmi chlup na dlani
 • Víra k víře pomáhá
 • Víra lepší než hotové peníze
 • Viset na vlásku
 • V kleci pták nezpívá
 • Vlk i znamenané bere
 • Vlku berana poručit svěřit
 • Vlk v rouše beránčí
 • V nouzi poznáš přítele
 • Volky nevolky
 • Vrána k vráně sedá, rovný rovnýho si hledá
 • Vrána vráně oči nevyklove
 • Všeho moc škodí
 • Všeho s mírou
 • Všechno zlé je pro něco dobré
 • Všechny cesty vedou do Říma
 • Vše je ztraceno
 • Všude dobře, doma nejlíp
 • Vůl zůstane volem
 • Vyhánět čerta ďáblem
 • Vyprávět slepému o barvách
 • Vyrážet klín klínem
 • V zdravém těle zdravý duch
 • Vždycky se neděje, jak se kdo naděje

 

 • Zabít dvě mouchy jednou ranou
 • Zadku holého nikdo neobloupí
 • Zahalečům vždycky svátek
 • Zahálka plodí zlo
 • Zahálka počátek zlého
 • Zakázané ovoce nejvíce chutná
 • Za každou vinou následuje trest
 • Zameť si před vlastním prahem
 • Zapsat zlatým písmem
 • Z bílého dělat černé
 • Z bláta do louže
 • Zbrojnoš v táboře nedbá o hvězdy nahoře
 • Zdání klame
 • Z deště pod okap
 • Ze dvou zel je třeba vybrat to menší
 • Z kočáru na káru
 • Zlá rada vlastního pána bije
 • Zlatá střední cesta
 • Zlato brány otevírá
 • Zle bývá odbyto, co je zle nabyto
 • Zle je i všetkým veriť i nikomu
 • Z lipového dřeva neuděláš fládrové lžíce
 • Zloděj u lháře rád hospodou stává
 • Z malé jiskry veliký oheň bývá
 • Zmýlená neplatí
 • Z neštěstí do neštěstí
 • Zpívá každý pták, jak mu narost zobák
 • Zuby nehty
 • Zvyk je železná košile

 

 • Žene vodu na dva mlýny a chybí mu oba
 • Život je boj