Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škola

 

 

 • ZÁSADY VÝCHOVY A VÝUKY:  

" Naše učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jenž pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

Jan Amos Komenský  28.března -  15.listopadu 1670

 

 • JAN AMOS KOMENSKÝ.....Teolog, filozof, literát a pedagog, patří k několika málo Čechům, jehož dílo uznává celý svět. Komenský nechápal školy jako místo, které dodává studentům určitou kvalifikaci, aby se dobře uplatnili na trhu práce. Vzdělání vnímal jako něco, co rozvijí lidskou přirozenost ve všech jejich složkách, včetně výchovy  k mravnosti. Komenský byl otcem myšlenky celoživotního vzdělávání. 
 • Komenský zdůrazňoval sociální předpoklady výchovy a byl si jistý, že kvalitní vzdělání může zajistit důstojný život úplně každému. Vyučování má být podle něj veřejné, přístupné všem dětem a mládeži bez rozdílu původu či pohlaví, má být poskytováno zdarma. Odmítal mechanické  memorování bez znalostí věcí a zdůrazňoval potřebu tělesného výcviku a řemeslných dovedností.

 

 • VZDĚLÁVACÍ PERIODY:
 • Do 6 let  - má být dítě vychováváno doma
 • 6-12 let   - má dítě navštěvovat obecnou školu
 • 18 let - má mládež chodit na gymnázium
 • 18-24 let - studium na akademii
 • Poté cestování

 

 • JAK VYUČOVAT:
 • Názornost ( přímá žákova zkušenost )
 • Systematičnost a soustavnost ( učivo by na sebe mělo  navazovat v jednotlivých předmětech i mezi nimi.)
 • Aktivnost ( získávání poznatků z vlastních zkušeností ) 
 • Trvalost ( soustavné opakování učiva )
 • Přiměřenost ( určitě má vycházet z věkových a individuálních schopností dětí )   

 

      

 • NON EST DISCIPULUS PAR COGNITIONE AGISTRO
 • Žák se znalostmi nevyrovná učiteli

 

 • NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS                            
 • Učíme se pro život, ne pro školu 
 •  
 •  
 • CITÁTY:
 • " Když se člověk něčemu doopravdy naučí,
 • jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo." 
 • Erich Maria Remargue
 •  
 • " Člověk si musí najít svou cestu.
 • Jestli ji opravdu hledá, najde ji brzy.
 • Potom se jí musí držet, nebo zabloudí."  
 • Tomáš Garrigue Masaryk  ( 1850 - 1937 ) první československý prezident 
 •   
 • " Průměrný učitel vypráví.
 • Dobrý učitel vysvětluje.
 • Výborný učitel ukazuje.
 • Nejlepší učitel inspiruje."
 • Artemus Ward  
 •  
 • " Vyučuje-li učitel, jen aby si zajistil obživu,
 • nudí se jeho žáci, jsou unaveni a skomírají s ním."   
 • Konstantin Sergejevič Stanislavskij  
 •  
 • " Neučíme se pro školu, ale pro život."                
 • Lucius Annaeus Seneca  
 •  
 • " Nikdy jsem nedopustil,
 • aby škola stála v cestě mému vzdělání."    
 • Mark Twain 
 •  
 • " S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu.  Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole."       
 • Jan Amos Komenský  
 •  

 

 • ŠKOLA:   Podzim byl také ve znamení nového školního roku. Školní vzdělání nebylo po staletí ani zdaleka takové, jaké je známe dnes. Ve školách bývaly tělesné tresty, které v některých případech dnes chybí. Spolu s dobou se mění i věci, schovávané pod školní lavicí. Dříve si pod lavici děti schovávaly například dřevěné praky, později tzv. "flusačky " ( zbraň zhotovená z duté tužky ), ještě později elektronické hry, dnes to jsou mobilní telefony. 
 •           Před třicetiletou válkou bylo školství na celkem dobré úrovni, ale po jejím skončení, tj. v druhé polovině 17.století, nastal ve školství úpadek. Úroveň školství byla v té době velmi nízká. Tehdejší žáci se stěží naučili základům čtení, psaní a počítání. Učitelování nepatřilo mezi hlavní zaměstnání, spíše bylo takovou vedlejší prací, vykonávanou třeba písařem, varhaníkem nebo také vysloužilými vojáky a ti si se zlobivými žáky velké " servítky"  nedělali. Za vlády Marie Terezie byla stanovena povinná školní docházka a zároveň také začalo platit nařízení, podle kterého musela být nejnižší škola zřízena při každé farnosti. 
 •           Venkovská škola bývala umístěna v některé z chalup v hlavní světnici, kde se scházely všechny děti společně. Ti nejmenší si sedávali na malých lavičkách vpředu a čím větší a pokročilejší žáci byli, tím seděli dále vzadu. Až do roku 1918 začínalo a končilo vyučování modlitbou. Po tomto roce byly modlitby nahrazeny zpěvem. 
 •           Velkou roli v dnešní podobě školství jistě sehrál Jan Amos Komenský, který se snažil o reformu školství a zastával názor, že nárok na vzdělání by měli mít všichni. Také se zasazoval o to, aby se učení a škola staly pro žáky hrou - zároveň byl velkým nepřítelem tělesných trestů. 

 

 

 • Kdy vzniklo známkování ve škole a na vysvědčení?
 • Známky a vysvědčení jsou stejně staré: v našich podmínkách jim letos v prosinci bude přesně 242 let. Zavedla je rakousko-uherské monarchie císařovna Marie Terezie.
 • Nutnost hodnocení žáků, jinak také klasifikace, ve školách uzákonil Všeobecný školní řád vydaný 6. prosince 1774. Hodnocení známkami od jedné (velmi dobrý) do pěti (nedostatečný) na základě tohoto předpisu zavedly tehdy všechny hlavní školy, což jsou dnešní základky. O rok později podobné hodnocení studentů zavedly i školy střední.

 

 

CITÁT :

" Národ, který málo čte, málo ví.

Národ, který málo ví,

přijímá špatná rozhodnutí- doma, v obchodech,

u soudu u volební urny.

Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu

- to je velice nebezpečný aspekt demokracie." 

Jim Trelease  

 

 

 • PROČ JSOU PRÁZDNINY V ČERVENCI A SRPNU? 
 • Dnes už asi nikoho nenapadne, že by to mohlo být jinak. Dva měsíce, které mají shodně 31 dnů, jsou nejoblíbenější jak u dětí, tak u jejich učitelů.
 •      PROČ právě tyto měsíce? Odpověď hledejme hluboko v historii. Za první vlaštovku lze považovat 6. prosince 1774, kdy císařovna Marie Terezie zavedla vzdělávací povinnost pro děti od šesti do dvanácti let. Její syn Josef II., kterého tak pěkně vykreslil Miloš Forman v Amadeovi, v reformách pokračoval. Mimo jiné přesunul hlavní prázdniny ze září a října na červenec a srpen. Prázdniny tak poprvé v červenci začaly v roce 1787.
 •      K vydání tohoto nařízení vedla Josefa II. bohulibá víra, že změnou termínu dotlačí do škol víc dětí, které musely hlavně v létě pomáhat na poli, a rodiče je tak do školy nepouštěly. Právě v té době totiž vrcholily žně, při nichž byla zapotřebí opravdu každá ruka. Jenže změny ani po císařském nařízení neproběhly ze dne na den. Ještě kolem roku 1840 se ve školách učilo hlavně přes zimu a během jara, zatímco jindy musely děti pomáhat na poli nebo v lese a do školy chodily, jak se to rodičům hodilo.
 •      Školní rok tak mnohde začínal až na Dušičky. Počátkem července pak probíhaly za přítomnosti faráře zkoušky, po nichž žáci postupovali do dalšího ročníku. A poté začínaly, nehledě na zákon o docházce do školy, hodně dlouhé prázdniny. Jejich délka by se dnešním žákům určitě líbila. Ale dřina, kterou musely tehdejší děti zastat, by jim bezpochyby nevoněla.   

 

Citáty:

" Jsou knihy, které je jen ochutnat,

jiné je třeba zhltnout a konečně jsou takové,

které je takříkajíc přežvýkat a pomalu trávit."          

Bacon Francis   

 

" Pokud žiješ, uč se!

Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří."  

Solón 

  

" Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moci než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než  smrt."      

Robert Fulghum

 

 

 

 •  PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ : 

      JAK SE CHOVAT VE ŠKOLE : 

 • Pamatuj, že máš být ve škole včas ať nezmeškáš ani minutu vyučování. Když náhodou přece přijdeš pozdě, nezapomeň se omluvit. 
 • Se svými spolužáky trávíš velkou část dne a jistě by tě nebavilo dívat se na třídu neupravených a neučesaných dětí ve špinavém oblečení. Jdi tedy všem příkladem!
 • Ve škole na chodbách musíš zdravit nejen své kamarády, ale také všechny dospělé a učitele, bez ohledu na to, jestli v tvojí třídě učí, nebo ne. 
 • Na své lavici měj vždy jen ty věci, které potřebuješ pro danou vyučovací hodinu. Ostatní si nechej v tašce, dej si je pod lavici nebo třeba do vyhrazené poličky. Ve všech svých věcech udržuj pořádek ! 
 • Během hodiny bedlivě poslouchej, co učitel vykládá, a pozor dávej i tehdy, když má třeba tvůj spolužák referát. Pokud něčemu nerozumíš nebo chceš něco říct, přihlaš se a nevykřikuj. 
 • Pokud máte společné šatny, najdi si na svůj kabát volné místo a nechoď při jeho věšení jiné oblečení na zem. 
 • Až budeš mít narozeniny, přines do školy nějaké bonbony či čokoládu a nabídni každému ze třídy. Nezapomeň ani na pana učitele nebo pani učitelku.
 • Také během přestávek se chovejcivilizovaně. Nekřič jako na lesy a neběhej po chodbách, ať neublížíš sobě ani ostatním.  
 • Pokud chceš, aby si stebou ostatní rádi povídali, musíš umět nejenom vyprávět, ale také naslouchat ostatním.  A nikdy nikomu neskákej do řeči ! 
 • Máte ve třídě nového spolužáka ? Určitě je trochu nesmělý, protože zatím nikoho nezná.  Představ se mu a doprovoď ho mezi ostatní. 
 • I když pracujete na skupinovém úkolu a můžete si trochu povídat, neznamená to, že si budete vyprávět zážitky z víkendu. Řešte jenom věci, které jsou pro práci podstatné,a potom se pořádně soustřeďte, ať máte vše správně. 
 • Není slušné šeptat někomu něco do ucha, když je nablízku další člověk. Mohl by si třeba myslet, že ho pomlouváte. Víš, že se říká, co je šeptem, to je s čertem ? 
 • Když si nevíš s nějakým úkolem radynebo třeba přeslechneš zadání, přihlas se a zeptej se pani učitelky nebo pana učitele. Rozhodně se nenakláněj k sousedovi, vypadalo by to, že chceš opisovat ! 
 • Chceš -li, aby tě spolužáci respektovali,získej si je tím, jaký opravdu jsi, a ne tím, že je budeš celou přestávku jen bavit šaškárnami. Všichni se sice budou smát, ale opravdových kamarádů takhle nezískáš. 
 • Když tě spolužák poprosí, ať mu půjčíš třeba gumu nebo ořezávátko, netvař se, jako by ti je chtěl ukrást, zase budeš něco potřebovat ty. 
 • Pokud je venku hezké počasí a trávíte přestávky na hřišti, půjč ostatním svůj míč - společně si s ním přece užijete mnohem více legrace ! A až bude mít zítra někdo jiný třeba švihadlo, také si budete hrát společně. 
 • Zapomněl sis doma svačinu a máš teď hlad ? Ani kdyby ti nahlas kručelo v břiše, nesmíš sebrat svačinu někomu jinému. 
 • Nikdy se neurážej, když tě učitelé ve škole za něco napomínají. Dělají to pro tvoje dobro, aby z tebe vyrostl odpovědný a zdvořilý člověk. 
 • Ve frontě na oběd se nesluší předbíhat. Chceš být příště první na řadě ? Musíš si tedy na konci vyučování rychle sbalit věci a neloudat se. 
 • Nesnaž se učitelům zalíbit tím, že budeš donášet na ostatní. Žalobníčky nemá nikdo rád. 
 • Míč patří na hřiště nebo do tělocvičny, ve třídě by nadělal spoustu neplechy. Rozbité okno musí viník vždycky zaplatit. 
 • Také ve škole patří všechny odpadky do koše. A pokud máte i kontejnery na tříděný odpad, dbej, ať do nich házíš správné věci. 
 • Nikdy se ostatním za nic neposmívej. V něčem jsi možná lepší, ale jinou věc zase lépe zvládne někdo jiný. Nikdo není dokonalý. 
 • Nikdy nelep žvýkyčku sousedovi na židli, ani na spodní stranu stolu. Zabal ji do papíru a vyhoď do koše na odpadky. 
 • Během vyučování by ovšem ve třídě nikdo žvýkat neměl. Soustřeď se raději na výklad, ať se dozvíš něco nového. 
 • Na toaletu choď o přestávce. V hodině se uvolni, jen když je to opravdu nutné. Nehraj si ale s toaletním papírema nestříkej vodu po podlaze. 
 • I když to někomu připadá veselé, profesor nebo spolužák, který by na stole našel třeba ještěrku, myšku nebo pavouka, se může k smrti vyděsit. 
 • Nikdy si bez dovolení neber nic, co ti nepatří. I když tvůj soused nebo sousedka chybí, neznamená to, že můžeš klidně používat jejich věci. 
 • Když někomu něco upadne na zem, snaž se rychle přiskočit a pomoci mu. Příště zase někdo jiný pomůže tobě. 
 • Když vidíš, že má pan učitel plné ruce sešitů, knih nebo pomůcek, nabídni mu bez meškání svou pomoc, i když zrovna nemáš službu. 
 • Nosíš-li šněrovací boty, dávej pozor, ať máš vždycky dobře zavázané tkaničky. Jinak můžeš upadnout a způsobit si ošklivé zranění.

 

 

 

 

 •         ŘÍKANKY :            
 •  A bé cé dé, kočka přede,
 • kocour motá,
 • pes počítá,
 •  kolik nití do desíti.
 •  
 • A bé cé dé, kočka přede,
 • kocour motá a pes čítá, jé há i ká,
 •  odral býka, nasolil ho do škopíka,
 • vé ix ypsilon, snědl vdolek s tvarohem.
 •  
 • Abeceda skáče, jedla by koláče,
 • koláče nemáme a chleba nedáme.
 •  
 •  Daj ňa, mamičko, daj ňa do školy,
 • bych se naučil drobné litery,
 • ríkat litery a psát psaníčko.
 • Daj ňa do školy, moja mamičko!
 •  
 • Do školy mja poslali,
 • slabikář mi nědali, 
 • u nás taká obyčaj,
 • slabikář si požičaj!
 •  
 • První třída lelele,
 • druhá třída andělé, 
 •  třetí třída srnci,
 • nesů vrabce v hrnci.
 •  
 • První třída kašička,
 • druhá třída růžička,
 • třetí třída hodní žáci,
 • čtvrtá třída darebáci,
 • pátá třída medvědi, protože nic nevědí,
 •  šestá třída kanonýři, nesou vejce na talíři.
 •  
 • Kdo sedí na kraji, 
 • Pánbůch ho napraví,
 • kdo sedí v prostředku,
 • dostane oplatku, kdo sedí vzadu,
 •  
 •