Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víte, že.....?

         Víte, že.......?

 • Občané České republiky mají k dispozici cca 6 300 knihoven a jejich poboček.
 • Knihovny jsou tradičně vnímány jako instituce, které garantují rovný přístup ke kulturnímu bohatství a informacím zaznamenaným na psaných, tištěných, audiovizuálních a dnes i digitálních nosičích. I přes masové rozšíření internetu, mobilní komunikace a nástup e-knih zájem o  služby knihoven neklesá, naopak.
 • Služby veřejných knihoven během svého života využívá 70% obyvatel.
 • Knihovny jsou nejnavštěvovanějším kulturním zařízením, ročně evidují 24,3 mil. návštěvníků.
 • Veřejné knihovny v České republice uskuteční ročně více než 66 mil. výpůjček knih, časopisů a dalších dokumentů.
 • Investice do knihoven jsou investice do lidí.

 

        Víte, že......?

 • Česká republika vydává na činnost knihoven 15 EUR na obyvatele, ale např. v Dánsku tento příspěvek dosahuje 65 EUR.
 • V České republice se ročně prodá 21 mil. výtisku knih.
 • 86 % populace České republiky přečte alespoň jednu knihu ročně, a patříme tak na jedno z předních míst mezi evropskými státy.
 • 71 % populace České republiky nekupuje knihy, protože jsou drahé.
 • Všechny knihovny v České republice jsou propojeny do účinně fungujícího systému a vzájemně spolu komunikují přes elektronické konference.

 

       Víte, že.......?

 • Výměnné fondy.
 • V roce 2012 využilo regionální funkce 5 982 knihoven a jejich poboček.
 • V roce 2012 dosáhly výměnné fondy v rámci celé České republice objemu 3,2 mil. knihovních jednotek.
 • Roční přírůstek výměnného fondu činil 184 729 knihovních jednotek.
 • Finanční částka za celou Českou republiku věnována z krajských dotací na regionální funkce na nákup výměnného fondu v roce 2012 činilo 28,6 mil. Kč.
 • V roce2012 využilo výměnné fondy 5 254 knihoven. Celkem bylo v České republice expedováno 22 806 souborů, které dohromady obsahovaly 1 305 930 knihovních jednotek. 1 soubor obsahoval průměrně 57 knihovních jednotek.
 • V každé obci, jejíž knihovna využívá cirkulační služby, obdrželi uživatelé knihovny v roce 2012 průměrně 249 knih.

 

        Víte, že......?

 • Službu nákupu a zpracování knihovních fondů využilo v roce 2012 celkem 1 119 knihoven, do jejich fondů bylo nakoupeno a zpracováno 93 369 knihovních jednotek.
 • V roce 2012 se uskutečnilo 21 705 konzultací a proběhlo 11 790 metodických návštěv.

 

       Víte, že......?

 • Revize a aktualizace knihovních fondů.
 • V roce 2012 využilo pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 1 066 knihoven, z toho v 645 z nich proběhla revize knihovního fondu. Zrevidováno bylo 2.2 mil. knihovních jednotek.
 • Servis automatizovaného knihovního systému využilo v roce 2012 na 831 knihoven, uskutečnilo se 1 425 zákroků.
 • V roce 2012 pomohly krajské a pověřené knihovny 6 442 knihovnám a jejich zřizovatelům se zpracováním statistického výkazu Kult (MK) 12-01. Zpracováno bylo celkem 6 598 statistických výkazů a sumářů dle zákona o statistické službě č. 89/1995 Sb.